Vilniaus demografiniai žemėlapiai

AMINTA POVILAITYTĖ sėkmingai parengė ir apgynė Geografijos ir teritorijų planavimo magistro darbą “Rezidencinės diferenciacijos tyrimų taikymas miestų planavime Vilniaus miesto savivaldybės pavyzdžiu” (vad. doc. dr. S. Šabanovas)

Savo darbe Raminta apjungė Vilniaus gyventojų socialinės, demografinės, ekonominės diferenciacijos ir jų gyvenamosios aplinkos (fizinių bruožų, socialinių paslaugų, saugumo ir kt.) charakteristikų tyrimus.

Rezidencinė diferenciacija darbe išreiškiama per išskiriamus SOCIOMORFOTOPUS – demografiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu homogeniškas gyvenamąsias erdves. Klasterinės analizės būdu, naudojant daugiau nei 30 skirtingų bei statistiškai reikšmingų gyventojų ir jų gyvenamosios aplinkos rodiklių, buvo atliktas geodemografinis segmentavimas.

Vilniaus užstatytos teritorijos suskirstytos į 9 sociomorfotopus, kuriems suteikti kodiniai miestiečių gyvenseną atspindintys pavadinimai. Rezultatai pateikti kartoschemomis ir infografikais.

Sociomorfotopų kartografavimas įrodė, jog panašūs gyventojai yra linkę telktis šalia, taip formuodami savitus skirtingų miesto erdvių “socialinius veidus”.

Tyrimų rezultatų pagrindu paruošta taikomoji internetinė ir mobili aplikacija, kuria iliustruojamos sociomorfotopų taikymo galimybės miestų planavimo praktikoje.

Išbandykite ją ir Jūs.

About the Author: Vilius Visockas

CityNow produkto įkūrėjas, individualus investuotojas, NT tinklaraščio autorius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *